Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Žolinės atlaidų 2018 m. programa

PLAKATAS A4 pdf | PLAKATAS A3 pdf

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2018 m. rugpjūčio 14–22 d.

UŽ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ IR JO APAŠTALINĘ KELIONĘ Į LIETUVĄ
Minime Pivašiūnų Švč. M. Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo
vainikavimo 30-metį

Rugpjūčio 14 d., antradienis

Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras

18 val. šv. Mišios. Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., trečiadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)

Meldžiamės už popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Caritas diena

Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Elektrėnų dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., šeštadienis

Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Molėtų dekanato diena

12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 19 d., sekmadienis

Šeimų diena

Alytaus dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., pirmadienis

Maldos už Lietuvą diena

Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., antradienis

Kunigų ir vienuolių diena

Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 22 d., trečiadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Širvintų dekanato diena

 

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9 val. ir nuo 17 val.