Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Žolinės atlaidų 2021 m. programa

PLAKATAS pdf

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose

2021 m. rugpjūčio 14–22 d.

Rugpjūčio 14 d., šeštadienis

Atlaidų išvakarės. Jaunimo vakaras

Alytaus dekanato diena

18 val. šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., sekmadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)
Meldžiamės už šeimas

Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena

Rugpjūčio 16 d., pirmadienis

Caritas diena

Kaišiadorių dekanato diena

Rugpjūčio 17 d., antradienis

Maldos už Lietuvą diena

Širvintų dekanato diena

Rugpjūčio 18 d., trečiadienis

Kunigų ir vienuolių diena

Merkinės dekanato diena

Rugpjūčio 19 d., ketvirtadienis

Šv. Juozapo diena

Birštono dekanato diena

Rugpjūčio 20 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Molėtų dekanato diena

Rugpjūčio 21 d., šeštadienis

Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Elektrėnų dekanato diena

12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 22 d., sekmadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS LITURGINIS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

Alytaus dekanato diena

 

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 11–15.30 val.