Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Paveikslo vainikavimas

Popiežiaus Jono Pauliaus II brevė


Popiežiaus Jono Pauliaus II brevė. Klaudijaus Driskiaus fotografija

 

Popiežius Jonas Paulius II

amžinam dalyko atminimui

Kaip yra perduodama Kaišiadorių Bažnyčios atminimui, pakankamai yra patiriama apie ypatingą gerbimo kultą, kuriuo uolūs Lietuvos tikintieji krikščionys paprato gerbti Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos paveikslą, nuo pat XVII amžiaus išsaugotą šventoje ir parapinėje Pivašiūnų bažnyčioje. Iš tiesų į šią šventovę, kuri, kaip žinoma, atstatyta po 1648 metų, kasmet daugelis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos ir kaimyninių kraštų pamaldžiai keliauja pasimelsti galingajai Motinai, kad jos užtariami lengviau pelnytų Dievo pagalbą ir gailestingumą bei kitas dangiškas malones ir jai padėkotų. Visa tai įvertinęs, garbingasis brolis Vincentas Sladkevičius, titulinis Aboros vyskupas, taip pat, Šventojo Sosto valia, Kaišiadorių vyskupijos apaštališkasis administratorius, atskleisdamas ir savo, ir dvasininkijos, ir tautos troškimus, neabejodamas visai neseniai Mūsų prašė, kad jam būtų leidžiama Mūsų vardu ir valia minėtą paveikslą papuošti puikiu vainiku. Taigi Mes, kurie iš tikrųjų karštai trokštame, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbinimas visur tarp tikinčiųjų diena dienon būtų labiau puoselėjamas, aukščiausia Mūsų vykdoma apaštališka valdžia ir šio rašto galia, mielai suteikiame prašančiajam galimybę, kad mūsų vardu ir valia garsiam ir pelnytai išgirtam Dievo Gimdytojos Švenčiausiosios Mergelės Marijos senajam paveikslui uždėtų brangią diademą arba gražų karališką papuošalą, laikydamasis nustatytų apeigų ir formos. Norime, kad šis Apaštališkasis Raštas, šiandien amžino dalyko atminimui paruoštas, dabar ir amžinai būtų vykdomas be jokių prieštaravimų. Duota Romoje, prie Šventojo Petro su žvejo žiedo antspaudu 1988 metų balandžio mėnesio 27 dieną, dešimtais mūsų pontifikato metais.

Kardinolas Augustinas Casaroli

Vatikano Valstybės Viešųjų reikalų taryba

aukštyn